TULEVAISUUDEN KOTITALOUS

AJANKOHTAISTA

Tulevaisuuden kotitalous -hankkeessa keskisuomalaiset perheet ja taloudet kokeilevat, millaista on tulevaisuuden resurssiviisas elämä. Hankkeessa etsitään ja testataan hyviä keinoja, joilla voi pienentää materiaalijalanjälkeä –  eli käytännössä vähentää luonnonvarojen kulutusta.

Maapallon resurssit niukkenevat ja ilmastonmuutos etenee, mutta miten se vaikuttaa käytännön elämään Keski-Suomessa ja millaisia kestäviä elämäntapoja mahdollistavia palveluja seudulle tarvitaan? Tätä selvitetään Sitran koordinoimassa Tulevaisuuden kotitalous -hankkeessa.

Hankkeeseen on valittu mukaan Jyväskylän seudulta 5 kotitaloutta, jotka haluavat osallistua tulevaisuuden elämäntavan kokeilemiseen. Tavoitteena on konkretisoida kotitalouksien resurssien käyttöä ja löytää keinoja sen pienentämiseksi.

Hankkeessa voidaan esimerkiksi simuloida kotitalouksille erilaisia kestävän elämän mahdollistavia palveluja, kuten yhteiskäyttöautoja, kotiinkuljetuspalveluja, tehokkaita tilaratkaisuja, kestävät ja edulliset liikkumistavat ja uudet proteiininlähteet. Kokeiltavista palveluista päätetään yhteistyössä materiaalijalanjäljen mittaamisen asiantuntijoiden ja kotitalouksien kanssa.

Pilotissa mitataan kotitalouksien materiaalijälki, eli luonnonvarojen kulutus, ja laaditaan sen perusteella osallistujille tiekartta kestävän materiaalijalanjäljen saavuttamiseksi. Materiaalijalanjäljen rinnalla tarkastellaan kotitalouksien hiilijalanjälkeä. Kotitalouksissa kokeillaan keskeisiä toimenpiteitä ja hankkeen päätteeksi keskustellaan kaupungin, palveluntuottajien ja muiden tahojen kanssa toimista, joilla voidaan skaalata kestäviä ratkaisuja laajempaan käyttöön.

Tulevaisuuden kotitalous -pilotti toteutetaan tämän vuoden aikana osana Sitran ja Jyväskylän kaupungin Kohti resurssiviisautta -hanketta.

Seuraa keskustelua Facebookissa tykkäämällä sivusta Resurssiviisaus ja Twitterissä #tulevaisuudenkotitalous ja #resurssiviisaus

Tutustu kotitalouksiin ja niiden materiaali- ja hiilijalanjälkiin sekä kokeiluihin:

Keinonen&Simola: Kimppakämppiksiä yhdistää liikkuminen
Laukkariset: Kyläelämää lasten ehdoilla
Pehkoset: Koko perhe pyörän päällä
Suomi&Vihinen: Työkiireitä ja luonnon rauhaa
Vartia: Työmatkoja maan päällä ja ilmassa

Hankkeen loppuraportista löydät mm. hankkeeseen osallistuneiden kotitalouksien kokemuksia sekä kotitalouskohtaiset mittaustulokset.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?