TULEVAISUUSTIETO JA PARHAAT KÄYTÄNNÖT

Tulevaisuustieto ja parhaat käytännöt -hankkeessa kerätään ja syntetisoidaan Maamerkit-ohjelman keskeisiin pääteemoihin (hyvinvointi, ekotehokkuus ja luonnonvarat) liittyvää tutkimus- ja ennakointitietoa sekä benchmarkataan koti- ja ulkomaisia kohteita.

Erityisenä tiedonhankinnan kohteina ovat ekotehokkaat hajautetut ratkaisut ja paikallinen biotalous sekä maaseutuun tulevaisuudessa kohdistuva kysyntä ja tähän kysyntään perustuva alueellinen erilaistuminen.  

Hanke jatkuu koko ohjelman ajan ja se tuottaa synteesiraportteja neljännesvuosittain, ensimmäisen kerran syksyllä 2010. Raportit julkaistaan Maamerkit-ohjelman verkkosivuilla ja niiden tuloksia pureskellaan säännöllisissä sidosryhmille järjestettävissä impulssityöpajoissa.   

Hankkeen tulokset tuovat uusia impulsseja maaseutuajatteluun ja tukevat aihealueisiin liittyvää kansallista strategiakehitystä sekä Maamerkit-ohjelman toiminnan suuntaamista.

Hankkeen toteuttajaksi on kilpailutuksen perusteella valittu Pöyry Management Consulting Oy.

Lisätietoja: Eeva Hellström