TYÖELÄMÄN LAADULLA TUOTTAVUUTTA (LATU 2011-2013)

AJANKOHTAISTA

Työelämän laadulla tuottavuutta -hankkeen (LATU) tavoitteena oli parantaa henkilöstölähtöisesti työelämän laatua ja yhteisön johtamista, lisätä työn tuottavuutta ja säästää henkilöstökuluja.

Hankkeessa luotiin tehokas ja osallistava kehittämismalli, jonka avulla lisätään mitattua tuottavuutta kuntaorganisaatioissa. Lähtökohta oli, että tuottavuutta ei kehitetä laatua huonontamalla tai toimintakapasiteettia vähentämällä. Kehittämismalli pilotoitiin kaikissa viidessä kuntaorganisaatiossa hankkeen aikana kaksi kertaa. Hankkeen aikana työelämälähtöinen kehittäminen kytkettiin osaksi kuntaorganisaatioiden johtamisjärjestelmää ja esimiestyötä, niin että organisaatioilla on osaamisvalmiudet, mittarit ja työkalut jatkaa tuottavuuden kehittämistä omin voimin hankkeen päättymisen jälkeen. 

Hankkeen aikana mukana oleviin kuntaorganisaatioihin luotiin

LATU antaa luvan tehdä toisin

Työelämän laadulla tuottavuutta (LATU) -hankkeen avulla parannettiin kuntien työelämän laatua, vaikuttavuutta ja kuntatuottavuutta. LATU-hankkeessa kuntiin luotiin henkilöstölähtöinen jatkuvan uudistumisen kehittämismalli ja toimintakulttuuri. LATU antoi luvan tehdä asioita toisin. Ei toistettu vanhaa vaan toimittiin uudella tavalla.

LATU-hankkeessa olivat mukana Lieksan, Hollolan, Punkalaitumen, Maskun ja Siikajoen kuntien koko henkilöstö vuosina 2011-2013. LATU-hankkeen palveluntuottajina toimivat Dazzle Oy ja Rondo Training Oy.

Hankkeessa syntynyt LATU-toimintamalli ja sen arviointityökalut auttavat arvioimaan tuottavuushyötyjä, palvelukykyä ja asiakasvaikuttavuutta. Nämä työkalut ovat kaikkien kuntien ja työyhteisöjen käytettävissä jatkossa. Kuntatyönantajat ovat sitoutuneet hankkeessa tehtyjen työkalujen ja menetelmien kehittämiseen ja levittämiseen kuntiin. Yhteistyössä ovat mukana Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö, Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö, Kunta-alan Unioni ja Sitra. Työkalut ja toimintamalli on kuvattu Sitran julkaisussa Lupa tehdä toisin (PDF).

Lupa tehdä toisin -portaali avattiin toukokuussa 2016 tukemaan työyhteisöjä ottamaan LATU-toimintamalli käyttöön. Toimintamallia levittää KunTeko 2020.

Kun kehittämisen kytkös strategiaan ja päätöksentekojärjestelmään on vahva, ovat tulokset henkilöstön ja talouden kannalta hyviä ja pysyviä. Hankkeen arviointi osoittaa, että suuri merkitys onnistumisen kannalta oli myös kokonaisvaltaisuus – toimintaa kehitettiin koko kunnan tasolla, ei esimerkiksi yksittäisellä toimialalla.

JULKAISUT

Ota yhteyttä

Suosittelemme