TYÖELÄMÄN LAADULLA TUOTTAVUUTTA (LATU 2011-2013)

AJANKOHTAISTA

Yleisöleikki
uutiset

Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen tuo mittavat hyödyt kunnille

archived

Vanhuspalvelujen uusi toimintakulttuuri

Työpajaan osallistujat ryhmätöiden parissa
archived

Maskun muutos tapahtuu arjessa!

Ideamarkkinat Lieksassa
archived

Lieksan LATU-ideamarkkinat 3.6.2013

artikkelit

Punkalaitumen päivähoidon rakenneuudistus ja LATU

archived

Lukujen Ladulla – Siikajoen taloushallintotiimi ja LATU

archived

Kunta, jossa asiakaspalvelu parani, kustannukset laskivat ja työkulttuuri uudistui – totta vai tarua?

Työelämän laadulla tuottavuutta -hankkeen (LATU) tavoitteena oli parantaa henkilöstölähtöisesti työelämän laatua ja yhteisön johtamista, lisätä työn tuottavuutta ja säästää henkilöstökuluja.

Hankkeessa luotiin tehokas ja osallistava kehittämismalli, jonka avulla lisätään mitattua tuottavuutta kuntaorganisaatioissa. Lähtökohta oli, että tuottavuutta ei kehitetä laatua huonontamalla tai toimintakapasiteettia vähentämällä. Kehittämismalli pilotoitiin kaikissa viidessä kuntaorganisaatiossa hankkeen aikana kaksi kertaa. Hankkeen aikana työelämälähtöinen kehittäminen kytkettiin osaksi kuntaorganisaatioiden johtamisjärjestelmää ja esimiestyötä, niin että organisaatioilla on osaamisvalmiudet, mittarit ja työkalut jatkaa tuottavuuden kehittämistä omin voimin hankkeen päättymisen jälkeen. 

Hankkeen aikana mukana oleviin kuntaorganisaatioihin luotiin

LATU antaa luvan tehdä toisin

Työelämän laadulla tuottavuutta (LATU) -hankkeen avulla parannettiin kuntien työelämän laatua, vaikuttavuutta ja kuntatuottavuutta. LATU-hankkeessa kuntiin luotiin henkilöstölähtöinen jatkuvan uudistumisen kehittämismalli ja toimintakulttuuri. LATU antoi luvan tehdä asioita toisin. Ei toistettu vanhaa vaan toimittiin uudella tavalla.

LATU-hankkeessa olivat mukana Lieksan, Hollolan, Punkalaitumen, Maskun ja Siikajoen kuntien koko henkilöstö vuosina 2011-2013. LATU-hankkeen palveluntuottajina toimivat Dazzle Oy ja Rondo Training Oy.

Hankkeessa syntynyt LATU-toimintamalli ja sen arviointityökalut auttavat arvioimaan tuottavuushyötyjä, palvelukykyä ja asiakasvaikuttavuutta. Nämä työkalut ovat kaikkien kuntien ja työyhteisöjen käytettävissä jatkossa. Kuntatyönantajat ovat sitoutuneet hankkeessa tehtyjen työkalujen ja menetelmien kehittämiseen ja levittämiseen kuntiin. Yhteistyössä ovat mukana Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö, Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö, Kunta-alan Unioni ja Sitra. Työkalut ja toimintamalli on kuvattu Sitran julkaisussa Lupa tehdä toisin (PDF).

Lupa tehdä toisin -portaali avattiin toukokuussa 2016 tukemaan työyhteisöjä ottamaan LATU-toimintamalli käyttöön. Toimintamallia levittää KunTeko 2020.

Kun kehittämisen kytkös strategiaan ja päätöksentekojärjestelmään on vahva, ovat tulokset henkilöstön ja talouden kannalta hyviä ja pysyviä. Hankkeen arviointi osoittaa, että suuri merkitys onnistumisen kannalta oli myös kokonaisvaltaisuus – toimintaa kehitettiin koko kunnan tasolla, ei esimerkiksi yksittäisellä toimialalla.

JULKAISUT

julkaisut

Tuottavuutta laatua parantamalla?

Ota yhteyttä

ihmiset
Mervi Porevuo

Suosittelemme

aiheet

Työelämän laatu