TYÖELÄMÄN MURROS JA KOULUTUKSEN VASTAUS

Tavoitteet  

Taloudellinen globalisaatio ja poliittinen integraatio tekevät Suomen työmarkkinoista avoimemmat ja kansallisesta koulutusjärjestelmästä vaikeammin hallittavan.

Koulutuksen ja työelämän uusi toimintaympäristö ja niiden keskinäisten suhteiden muuttuminen tuovat merkittäviä haasteita yrityksille, tuotannollisille organisaatioille ja koulutusjärjestelmälle. Koulutuksen ja oppimisen integroiminen tuotannollisten organisaatioiden tehtäviin keskeiseksi menestystekijäksi on työelämän suuri haaste.

Koulutusjärjestelmän tulisi kehittyä entistä enemmän osallisuusjärjestelmäksi, joka tukee kansalaisyhteiskunnan vahvistumista ja antaa ihmisille eväitä elämänhallintaan. Työelämän murros ja koulutuksen vastaus -hankkeessa etsittiin vastauksia näihin haasteisiin.

Tulokset  

Keväällä 2002 toteutettiin kolme workshopia, jotka järjestettiin internaattiseminaareina. Workshopeissa Sitran kutsumat alan toimijat käsittelivät aiheeseen liittyviä ongelma-alueita, kuten työelämän ja koulutuksen välistä yhteistyötä, koulutusjärjestelmän rakenteellisia haasteita ja syrjäytymistä, ja etsivät ratkaisuvaihtoehtoja esillä olleisiin haasteisiin. Työskentelyssä käytettiin luovuutta ja innovatiivisuutta edistäviä ratkaisukeskeisiä työskentelymenetelmiä.

Workshop-työskentelyn tuloksena syntyneet konkreettiset toimenpide-ehdotukset julkaistiin raporttina Oppimisella osallisuutta – vastauksia työn murrokseen.

Hankkeessa todettiin, että koulutuksen ja työelämän vaatimusten kohtaaminen edellyttää ratkaisuja, jotka perustuvat työntekijöiden aseman muutokseen kohti aktiivisempaa toimijan roolia. Työtehtävien muuttumisen pitäisi parhaimmillaan tapahtua sekä työntekijän että työnantajan lähtökohdista käsin – ei niin, että työelämä vaatii ja yksilö mukautuu.  

Tekijät

Anita Lehikoinen, opetusneuvos, FM, opetusministeriö
Rami Saarniaho, apulaisrehtori, Ressun aikuislukio
Asko Suikkanen, sosiologian professori, Lapin yliopisto

Julkaisu

Oppimisella osallisuutta – vastauksia työn murrokseen. A. Lehikoinen, R. Saarniaho, A. Suikkanen. Elektroninen aineisto. Helsinki, 2002 Sitra.
Lataa PDF »