TYÖSSÄ INNOSTUMINEN

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Työterveyslaitos, Outokumpu, Eläke-Tapiola, TEM, Mainpartner, Mobile Spa ja Vates. Valituissa pilottiorganisaatioissa lanseerattiin työssä innostumisen ”kampanja”.

Organisaatioista valittiin vapaaehtoisia työyhteisöjä, jotka voivat liittyvä kampanjaan mukaan ja heille tarjotaan tueksi fasilitointitukea, suljettu sosiaalinen media tiedon ja kokemusten vaihtoon sekä eri alojen asiantuntijoiden tukea sosiaalisen median keskusteluja varten. Lisäksi kaikki työyhteisöt ovat jo kokoontuneet kerran yhteen ja tarkoitus on tavata vielä ennen hankkeen päättymistä.

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa työssä innostumista jakamalla omia hyviä kokemuksia eri organisaatioiden ja työyhteisöjen välillä, ideoimalla uusia ja oppimalla ja kokeilemalla  näitä käytäntöjä omissa työyhteisöissä ja koko pilottiorganisaatiossa. 

Ota yhteyttä

ihmiset
Helena Mustikainen
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous