TYÖTERVEYSHUOLTOYKSIKÖN YHTIÖITTÄMINEN

Hankkeen tavoitteena oli tutkia maakunnallisen ja julkisen työterveysyksikön yhtiöittämistä siten että alueella toimivien kuntien, yritysten ja yhteisöjen työntekijöille voidaan turvata laadukkaat ja ennaltaehkäisevään toimintaan suuntautuneet työterveyshuollon palvelut, joilla voidaan edistää työntekijöiden terveyttä, ehkäistä työhön liittyviä terveydellisiä haittoja, ylläpitää työyhteisön hyvinvointia, edistää työturvallisuutta ja näiden kautta ylläpitää asiakkaiden henkilöresurssien tuottavuutta.

Hankkeen lopputuloksena perustettiin TyöSyke Oy, jonka toiminta käynnistyi vuoden 2008 alussa. TyöSyke Oy on osakeyhtiö, joka tuottaa työterveyshuoltopalvelut Hämeenlinnan kaupungille, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymälle ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille.