UUDEN TALOUDEN HAASTEET

Tavoitteet  

Vuonna 2000 Sitra, Etla ja Etlatieto Oy käynnistivät Uuden talouden haasteet -tutkimushankkeen. Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida talouden dynamiikkaa, kuvata Suomen siirtymistä uuteen talouteen sekä nostaa esiin talous- ja yhteiskuntapolitiikkaan kohdistuvia haasteita.  

Tulokset  

Hankkeen tuloksena ilmestyi kaksi raporttia. Väliraportissa analysoitiin yleistajuisesti uuden talouden luonnetta ja toimintaa. Tutkimushankkeen jälkimmäisessä osassa keskityttiin uuden talouden suomalaiselle yhteiskunnalle asettamiin poliittisiin haasteisiin.  

Tekijät  

Hankkeen raporttien kirjoittajina olivat ETLAN ja Etlatieto Oy:n tutkijat Heli Koski, Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila  

Julkaisut  

Uuden talouden loppu? H. Koski, P. Rouvinen, P. Ylä-Anttila Helsinki, 2001, ETLA ja Sitra. 

Tieto & Talous : Mitä ”uudesta taloudesta” jäi H. Koski, P. Rouvinen, P. Ylä-Anttila Helsinki, 2002, Edita Publishing Oy

Ota yhteyttä

ihmiset
Timo Hämäläinen
Johtava asiantuntija, Kilpailukykyä datasta