UUDISTUVA KYLÄ KAUPUNGISSA – ASUKKAAT, KAUPUNKI, YRITYKSET, JÄRJESTÖT JA YHTEISÖT PALVELUJEN TEKIJÖINÄ

AJANKOHTAISTA

Talvimaisema kylästä
archived

Hiilineutraali kylä

Nuoria kuntosalilla
uutiset

Kylä kaupungissa -hanke uudisti Hämeenlinnan lasten ja nuorten palveluja

Hämeenlinnan kaupungin ”Uudistuva kylä kaupungissa – Asukkaat, kaupunki, yritykset, järjestöt ja yhteisöt palvelujen tekijöinä” -hanke toteutettiin vuosina 2010-2012. Hankkeessa rakennettiin konkreettisia tapoja lasten ja nuorten palvelujen kehittämiseen. Hankkeessa hyödynnettiin elämänkaarimallin mukaista organisaatiota. Palveluita kehitettiin käyttäjälähtöisesti sekä perinteisiä sektorirajoja rohkeasti ja luovasti ylittäen. Kylän yhteisöllinen toimintamalli toteutettiin kahdella valitulla kokeilualueella. Hankkeesta vastasi Hämeenlinnan kaupunki, mukana oli myös yrityksiä, järjestöjä ja yhteisöjä, asukkaita sekä Sitra.

Hanke toteutettiin kahdella pilottialueella ja se koostui kolmesta toisiinsa kytkeytyvästä osakokonaisuudesta: asiakasymmärryksen/ käyttäjälähtöisyyden toimintamallit, paikallinen monituottajamalli, uudet palvelukonseptit ja innovatiiviset hankinnat sekä kylän toimintamalli. Hankkeeseen liittyi myös tutkimusosuus. 

Asiakasymmärrys-osakokonaisuuden tavoite oli luoda asiakasymmärrystä/ käyttäjälähtöisyyttä rakentava paikallinen toimintamalli konkreettisesti kokeillen ja tutkien. Paikallinen monitoimijamalli -kokonaisuuden tavoitteena oli konkreettisten palvelukonseptien tuottaminen ja verkostomaisen monituottajuuteen perustuvan palvelusopimuksen mallin rakentaminen. Kylän toimintamalli -osakokonaisuuden tavoitteena oli kuvaus kylän yhteisöllisestä toimintamallista.

Tutkimusosuudessa etsittiin pilottiin liittyen vastauksia mm. kysymykseen, miten on mahdollista yhdistää asiakaslähtöinen toimintamalli, monitoimijaiset palvelutuotannon konseptit sekä elämänkaareen perustuva kuntapalvelujen järjestäminen.

Hanke liittyi Hämeenlinnan kaupungin kaupunkistrategian ja palvelu- ja hankintastrategian toteuttamiseen.

Lisätietoja: 
Hämeenlinnan kaupungin sivuilla Uudistuva kylä kaupungissa -projekti   
– Facebookissa Kylä kaupungissa Hämeenlinna -sivut 
– Väliraportti 1 Mitä tiedetään asiakkaiden tarpeista (2011)
– Väliraportti 2 Uudistuva kylä kaupungissa: asukkaat, kaupunki, yritykset, järjestöt ja yhteisöt palvelujen tekijöinä (2011)
Minipilottiraportteja

Yhteyshenkilöt:

Markku Rimpelä, tilaajajohtaja, Hämeenlinnan kaupunki, puh. (03) 621 2555, etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi

Kirsti Mäensivu, kehittämisyksikön johtaja, Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö, Hämeenlinnan kaupunki, puh. (03) 621 2213 etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi

Hämeenlinnan Kylä kaupungissa -projektin väliraportti (15.9.2011)

Ota yhteyttä

ihmiset
Marja Pirttivaara
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous