UUSI JOHTAJUUS -TYÖPAJAT

Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman tavoitteena on johtajuutta kehittämällä luoda tehokasta ja ihmisläheistä julkista hallintoa ja luoda yhdessä julkisten toimijoiden kanssa uutta suomalaista johtamisajattelua.

Toteutamme vuoden 2011 aikana työpajaprosessin, jonka aikana teemme löytöretken uuteen johtajuuteen ja luotaamme yhdessä julkisten toimijoiden kanssa johtamisen tulevaisuutta. Tavoitteena on tunnistaa työpajaprosessin aikana ne elementit, joiden pohjalta uuden suomalaisen johtamisajattelun luominen olisi mahdollista. 

Työskentely käynnistyi tammikuussa 2011 työpajalla, jossa pohdittiin julkisen johtamisen identiteettiä sekä tunnistettiin neljä julkista johtamista tulevaisuudessa haastava horisontaalista aihealuetta, joita tarkasteltiin syvemmin kevään aikana järjestetyissä teematyöpajoissa.

Teematyöpajojen aiheet olivat:

1. Niukkuuden johtaminen
Haasteena: uudet valinnat ja niiden vaikeus, resurssit, uuden tuottavuuden ja hyvinvoinnin johtaminen, globaalin toimintaympäristön vaikutukset 

2. Kumppanuusjohtamisen uudet ulottuvuudet
Haasteena: jaettu johtajuus, poliittinen ja ammattijohto, siiloista yhteistyöhön ja alueiden välinen yhteistyö  

3. Monimuotoistuva toimintaympäristö ja sen johtaminen Haasteena: julkisen toiminnan monimuotoistuminen ja sen myötä vastuun laajeneminen, monituottajamallit, julkisen sektorin vastuut ja riskit, julkisen ja yksityisen uudet kumppanuudet, rajapinnat ja työnjako  

4. Erilaisuuden johtaminen julkisissa organisaatioissa
Haasteena: kuuntelu ja sallivuus, törmäyttäminen, nuoret ja ikääntyvät, mahdollistava johtaminen, monikulttuurisuus, työhyvinvointi, työnantajamaine, kannustimet  

Joulukuussa 2011 järjestetään yhteenvetotyöpaja, jonka tavoitteena on tunnistaa uuden johtamisajattelunelemettejä. Työskentelyn lopulliset tulokset julkistetaan alkuvuodesta 2012.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?