VAIKUTA ELINYMPÄRISTÖÖSI

Kyseessä on mobiili paikannusta ja paikkatietoa hyväksikäyttävä palvelu, joka hälyyttää kun ihminen tulee paikkaan, johon liittyy käynnissä oleva maankäytön suunnitteluhanke tai muu elinympäristöön liittyvä hanke. Palvelun kautta saa siinä tilanteessa tietoa hankkeesta ja samalla voi antaa mielipiteensä siitä. Mielipiteen antoa varten hankkeeseen voi liittyä esim. äänestys eri toteutusvaihtoehdoista tai mielipidekysymyksiä toteutukseen liittyen.

Kari Oinonen