VALMA – VALMISTELUPORTAALI

Tampereella kuntalaiset voivat osallistua asioiden valmisteluun internetissä Valma-valmistelufoorumin kautta. Viranhaltijat avaavat verkkoon keskusteluja ajankohtaisista teemoista, jonka jälkeen kuka tahansa voi kommentoida aihetta. Saatu palaute välitetään valmistelijan lisäksi myös asiasta päättäville henkilöille. Asian käsittelyn eteneminen päivittyy Valmaan automaattisesti.