VALTION KONSERNIOHJAUS JA -JOHTAMINEN

Suomessa on jo useamman vuoden ajan pyritty kehittämään julkisen sektorin konserniohjausta sekä kunnissa että valtiolla. Vahvempi konserniohjaus ja -johtaminen on nähty yhtenä tienä kohti parempaa tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Keskeinen ongelma on kuitenkin se, ettei yhteisiä periaatteita ja strategiaa ole onnistuttu muodostamaan: konserniohjauksen kokonaisnäkemys on puuttunut.

Sitran kehityshankkeen tavoitteeksi asetettiin vuonna 2010 selvittää ja analysoida niitä mahdollisuuksia, joita strategisesti ja systeemisesti johdettuun valtion konserniohjausmalliin siirtyminen vaatisi. Samanaikaisesti Sitran hankkeen aikana valmistui keväällä 2010 OECD:n arviointi Suomen julkisesta hallinnosta. Myös OECD edellytti arvioinnissaan Suomen hallitukselta ja julkiselta sektorilta uudenlaista strategista ketteryyttä eli monimuotoisempien ilmiöiden ja haasteiden ennakointia sekä kykyä vastata niihin nopeasti ja tehokkaasti.

Valtion konserniohjauksella tarkoitetaan sellaisia valtioneuvostotasoisia tai kaikki ministeriöt, virastot ja laitokset kattavia ohjaus- ja johtamismenettelyjä ja yhtenäisiä periaatteita, joilla haetaan parempaa kokonaisuuksien hallintaa, poikkihallinnollisuutta, tuloksellisuuden varmistamista sekä tuottavuutta ja kustannustehokkuutta. Valtion konserniohjaus on pääministerin johtaman hallituksen käytössä oleva väline poliittis-strategisten tavoitteiden mukaisten vaikutusten tehokkaaseen aikaansaamiseen.

Sitran hankkeen aikana järjestettiin lukuisia ministeriöiden ja muiden keskeisten sidosryhmien ylimmän johdon tapaamisia ja keskusteluja, analysoitiin selvityksiä ja arviointeja sekä teetettiin erillisselvityksiä tietopohjan kokoamiseksi. Lisäksi yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa vierailtiin Tanskassa ja Ranskassa tutustumassa eurooppalaisiin käytäntöihin. Hankkeessa tuotettiin myös valtion konserniohjausta koskeva Sitran esitys ja keskustelunavaus kevään 2011 hallitusohjelmaneuvotteluja varten. Lisäksi julkaistiin kansainväliseen keskusteluun kohdennettu erillisraportti, jossa analysoidaan hyvän julkisen hallinnon edellytyksiä ja mahdollisuuksia.  

Uutinen 22.09.2010: Valtion konserniohjaus ja -johtaminen Tanskassa ja Ranskassa

Uutinen 23.09.2010: Kuinka parantaa tutkimus- ja arviointitiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa?

Tiedote 9.12.2010: Suomi tarvitsee uuden valtion konserniohjausmallin

Tiedote 18.8.2011: Mahdollinen tehtävä: Ketterästi ja vaikuttavasti toimiva valtionhallinto

Artikkelit uusijohtajuus.fi-sivustolla:

Mahdollinen tehtävä: Ketterästi ja vaikuttavasti toimiva valtionhallinto, 19.8.2011

Sari Heinonen: Yhteistä tahtoa rakentamassa, 22.6.2011

Iiris Patosalmi ja Matti Hietanen: Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle haetaan vahvaa konserniajattelua, 3.5.2011

Tutkimus- ja arviointitiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa tulisi tehostaa, 28.4.2011

Konserniohjauksella lisäarvoa henkilöstövoimavarojen kehittämiseen ja johtamiseen, 21.2.2011

Juha Kostiainen: Keskustelu valtion konserniohjauksesta käynnistyi, 22.12.2010

Seppo Määttä: Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta: Valtion konsernijohdon haastava mutta mahdollinen tehtävä, 8.12.2010

Sitran Julkishallinnon johtamisohjelma on tarttunut OECD:n suosituksiin, 15.6.2010

Suomella on mahdollisuus kansainväliseen edelläkävijyyteen, 18.2.2010