VENÄJÄ-KLUSTERI

Venäjä-klusterin tavoitteena oli lisätä suomalaisen elintarvikealan liiketoimintaa Venäjällä.

Venäjä-klusteri aloitti toimintansa huhtikuussa 2006. Se kokosi yhteen parikymmentä suomalaista elintarvike- ja ravitsemusalan yritystä, jotka ovat kiinnostuneet kansainvälistymisestä Venäjän suuntaan. Klusteri suunnattiin ensisijaisesti pk-yrityksille.

Klusterin toiminta lähti ravitsemus- ja elintarvikealan erityiskysymyksistä Venäjällä sekä mukana olevien yritysten tarpeista. Klusterin jäsenten yhteistyötä vahvistettiin ja verkottumalla kehitettiin kaikkien klusterin jäsenten liiketoimintamahdollisuuksia.

Klusterin painopisteeksi muotoutui elintarvikeviennin ja siihen liittyvien logististen ongelmien ratkaiseminen.

Fintorus Oy

Kesällä 2007 klusteritoiminta johti siihen, että Venäjän vientiä helpottamaan perustettiin uusi yritys. Logistiikkaan keskittyvän Fintorus Oy:n perustajina olivat Sitra, Luoteis-Venäjä Rahasto, Tradeka Oy ja Oy JJ Logistics Ltd. Perustajayritysten lisäksi 16 elintarvikeyritystä tuli mukaan yritykseen elokuussa 2007 loppuneen ensimmäisen osakeannin aikana.
Ekonomi Tea Laitimo nimitettiin tammikuussa 2008 Fintorus Oy:n toimitusjohtajaksi.
Huhti-toukokuussa 2008 toteutettiin Fintoruksen toinen osakeanti.

Lisää tietoa Fintoruksesta »