VENÄJÄNKIELISTEN MONIKULTTUURISUUS SUOMEN VOIMAVARANA

Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liiton hallinnoima hanke Venäjänkielisten monikulttuurisuus Suomen voimavarana yrittää säilyttää muistot menneisyydestä sekä tarjota uusille sukupolville mahdollisuuden tutustua edellisten sukupolvien ainutlaatuiseen kokemukseen miten voi tulla suomalaisen yhteiskunnan osaksi, menettämättä omaa kieltään, identiteettiään ja kulttuuriaan.
 
Menneisyyden muistoja täytyy vaalia, sillä juuri ne luovat sen perustan, jolle me voimme rakentaa tämänpäiväisen elämämme ja lastemme tulevaisuuden perusrakenteet. Tämän projektin on siis tarkoitus palvella myös tulevia sukupolvia. Projektin päämääränä on luoda audiovisuaaliset todisteet venäjänkielisen väestönosan läsnäolosta Suomessa viimeisten lähes 300 vuoden aikana. Yksi tärkeimmistä projektin kohderyhmistä ovat nyky- Suomen venäjänkieliset nuoret. Uskomme, että heille olisi erittäin hyödyllistä tuntea venäläisen ja venäjänkielisen Suomen historiaa. Tämä olisi tärkeätä niin meille nykyisyydessä kuin myös meille tulevaisuudessa. Kieli yhdistää menneisyyden ja tulevaisuuden. Siksi projektin päähenkilöiden kokemukset ovat erittäin arvokkaita meille kaikille.
 
Kirill Reznik