VERKKOKANSAN PERUSTUSLAKI

Ideana on kasata suomalaisen verkkokansan oma perustuslaki käyttäen apuna joukkoistamista ja kollektiiviseen tuotantoon pohjautuvaa alustaa. Perustuslailla tässä tarkoitetaan Suomen perustuslain tapaista dokumenttia joka heijastaa verkon ja reaalimaailman välisiä eroja ihmisten velvollisuuksien, oikeuksien ja vaatimusten kautta. Valmista verkon perustuslakia voidaan käyttää apuna kun mietitään miten Internet ja verkossa tapahtuva vuorovaikutus muovaa kansalaisten käsitystä yhteiskunnasta ja pohdittaessa verkon osuutta suomalaisten elämässä.   

Verkon perustuslaki kerätään ihmisten omien ehdotusten mukaan prosessissa joka mukailee lakien säätämistä tai vaikkapa euroopan parlamentin prosesseja. Näin voidaan tuoda jo olemassa olevat prosessit lähemmäksi ihmisiä ja tuoda heidän tietoisuuteensa kuinka lait ja päätökset muovautuvat nyky-Euroopassa.   

Perustuslaki kirjataan muotoon joka mukailee Suomen perustuslakia jolloin jo olemassa olevaa perustuslakia voidaan käyttää keskustelun pohjana, uuden lain runkona sekä kiinnostavimpien kohtien esiin nostamiseen. Valmis tuotos voi noudatella käytössä olevaa perustuslakia hyvinkin pitkälle tai ne voivat paikoittain poiketa toisistaan huomattavasti. Tuloksen myötä voidaankin todeta kuinka hyvin perustuslakimme vastaa muuttuvan maailman haasteisiin.

Antti Vuento