VERKOSTOITUMISEN KÄSIKIRJA

Tavoitteet  

Yritystoiminta kohtaa näinä vuosina uuden talouden muutoshaasteen, jonka osia ovat kilpailu maapalloistuvilla markkinoilla, tarve palvella uudella tavalla etäistäkin asiakasta, osaamisen kilpajuoksu ja kyky käyttää tehokkaasti tietotekniikkaa.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, mitä on yritysten verkostoituminen, mitä hyötyä siitä on, miten kannattaisi verkostoitua ja miten vältetään tavallisimmat karikot.

Tulokset  

Hankkeen tuloksena syntyi kirja Menestyvä yritysverkosto, verkostorakentajan ABC, joka on yrityshaastatteluin elävöitetty kuvaus niistä prosessi-innovaatioista, joilla pienikin yritys voi muuntua uuden talouden ehtojen mukaiseksi.

Kirja on tarkoitettu pienyrittäjille, erityisesti perinteisen käden taitoihin perustuvan yritystoiminnan alueella. Kirjaa voidaan käyttää oppimateriaalina yritysvalmennuksessa ja tukimateriaalina yritystoiminnan kehityshankkeissa.  

Julkaisu  

Menestyvä yritysverkosto: Verkostonrakentajan ABC S. Niemelä Helsinki, Edita Publishing Oy, 2002