VEROKANNUSTIMET INNOVAATIO- JA YRITTÄJYYSPOLITIIKASSA

Etlatieto Oy on käynnistänyt 1.9.2005 Sitran ja Tekesin rahoituksella tutkimushankkeen, missä selvitetään verokannustimien käyttöä innovaatio- ja yrittäjyyspolitiikan välineinä. Tutkimushanke päättyi vuoden 2006 lopussa, ja sitä koskevat raportit julkaistaan syksyn 2006 ja kevään 2007 aikana.

Hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten tehokkaasti yritysten innovaatiotoimintaa voidaan edistää verokannustimilla ja millaiset verokannustimet olisivat tehokkaimpia yritysten innovaatiotoiminnan lisäämiseksi. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, miten yrittäjyyttä ja kasvuyritysten määrää voidaan lisätä verokannustimilla sekä millaiset verokannustimet olisivat tehokkaimpia.

Raportit

Lisätietoja

Tuovi Allén, Asiantuntija, Sitra, puh (09) 618 991
Pekka Ylä-Anttila, Toimitusjohtaja, Etlatieto Oy, puh (09) 609 90 227