VESIHUOLLON ALUEELLINEN JÄRJESTÄMINEN

Suomessa julkisen sektorin asema vesilaitosten omistamisessa ja operoinnissa on perinteisesti ollut vahva. Vesihuollon kuntakohtaisen järjestämisen tilalle on etsitty seudullisia ratkaisuja mm. yhtiöittämällä vesi- ja viemärilaitoksia sekä kehitetty malleja, joissa toimintoja annettaan määräaikaisesti alueellisille palveluyksiköille. Järjestelyillä on haettu vesihuoltopalveluun parempaa toimintavarmuutta ja kustannustehokkuutta sekä näiden kautta kuluttajien etua.   Sitra käynnisti syksyllä 2006 yhteistyössä Kouvolan seudun kuntien kanssa kokeiluhankkeen vesihuoltopalveluiden tuotannon järjestämiseksi sopimuspohjaisesti. Hankkeen tuloksena laadittiin esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä. Esiselvitys julkistettiin joulukuussa 2006.

Lue pdf-raportti »