VIHDIN MALLI

Vihdissä on lievennetty poliittisten puolueiden monopoliasemaa edustuksellisen demokratian järjestelmässä ottamalla lautakuntiin jäseniä myös puolueiden ulkopuolelta. ”Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunnassa sekä nuorisolautakunnassa on neljä jäsentä poliittisista ryhmistä ja kolme jäsentä varajäsenineen järjestöistä tai kiinnostuneiden kuntalaisten joukosta”, liikuntatoimenjohtaja Raija Ranta-Porkka kertoo.