VIRTUAALIYHDISTYS

Virtuaaliyhdistys Yhdistys- ja kansalaistoiminnan käynnistämisalusta verkossa. Kansalaiset voivat perustaa ja toimia yhteisönä. Alusta kokoaa yhteen kaikki yhdistystoiminnan oleellisimmat työkalut yhteen ja edistää verkossa tapahtuvaa kansalaistoimintaa. Uudessa toimintatavassa huolehdittava ettei päätöksentekoprosessin avoimuuden kautta nettiin ja julkisuuteen leviä arkaluonteisia tietoja (kuten arvioita yhteistyökumppaneista, yhteystietoja tai liikesalaisuuksia)
 
Virtuaalinen kokous
 
Yhteisö kokoontuu verkossa, asioiden valmistelu ja kokouskäytännöt yhdistyksen taloushallinto ulkopuoliset liittymät
 
Demokratian ja hallinnon sähköistäminen (tietojärjestelmä laittaa noudattamaan demokraattista hallintomallia) viestintä jossain muualla kuin sähköpostissa asioiden käsittely dokumenttikeskeisyydestä asiakeskeiseksi (kokouskeskeisestä pois)
 
Juho Kauppi