Visio 2020-luvun julkishallinnosta

Laadimme keskustelualoitteen ja konkreettisia ehdotuksia julkisen hallinnon toimintatapojen ja johtamisen uudistamiseksi. Hanke on päättynyt.

Mistä on kyse?

Julkishallinnon kehitystarpeet liittyvät sekä tämän päivän haasteisiin että hallinnon yhteiskunnallisen roolin muutokseen pidemmällä aikavälillä. Suuntaamme katseemme vuoteen 2025 ja visiomme sitä, millaisia odotuksia julkiseen hallintoon tuolloin kohdistuu ja miten nuo odotukset käytännössä lunastetaan.

Mitä teemme?

Laadimme keskustelualoitteen ja konkreettisia ehdotuksia julkisen hallinnon toimintatapojen ja johtamisen uudistamiseksi. Tarkastelemme uudistustarpeita kokonaisvaltaisesti, joskin painopiste on valtion keskushallinnon käytännöissä ja johtamisessa.

Etsimme keinoja, joilla voidaan lisätä julkisen hallinnon yhtenäisyyttä, muutoskyvykkyyttä ja asiakaslähtöisyyttä – kansalaisten osallisuutta ja kansainvälisyyttä unohtamatta. Uudenlaisen johtamisen ja käytäntöjen tarvetta alleviivaa se, että uusien maakuntien myötä Suomessa siirrytään kolmitasoiseen hallintomalliin. Jatkossa keskushallinnolta vaaditaan ennen kaikkea kykyä johtaa ja ohjata suurten muutosten toteutusta ja toimeenpanoa.

Keskustelualoitteen laadinnassa huomioidaan ylimmän virkamiesjohdon koulutusohjelmassa ja kokeiluissa syntyvät ideat, viimeaikaiset tutkimukset ja selvitykset sekä kansainväliset esimerkit, joiden sovellettavuutta arvioidaan Suomeen.

Tavoitteena on, että julkisen johtamisen uudistamista vietäisiin eteenpäin seuraavan hallituksen ohjelmassa ja toimeenpanosuunnitelmassa.

Keitä on mukana?

Sitran työtä sparraa ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Sitran vanhempi neuvonantaja Jouni Backman. Muut jäsenet ovat Olli-Pekka Heinonen (pääjohtaja, opetushallitus), Liisa Hyssälä (vanhempi neuvonantaja, Sitra), Anna-Kaisa Ikonen (kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Tampere), Kirsi Karlamaa (pääjohtaja, viestintävirasto), Mikko Kosonen (yliasiamies, Sitra), Timo Laitinen (pääjohtaja, valtiokonttori), Teemu Malmi (professori, Aalto yliopisto), Timo Reina (varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto), Matti Rihko (hallituksen puheenjohtaja), Helena Tarkka (ylijohtaja, valtiovarainministeriö) Astrid Thors (varatuomari) ja Ritva Viljanen (Vantaan kaupunginjohtaja).

Lisäksi kuulemme laaja-alaisesti kotimaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita sekä erilaisia sidosryhmiä, kuten kuntien ja kaupunkien, nuorten, elinkeinoelämän, työmarkkinajärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen edustajia.

Missä mennään?

Työ alkoi elokuussa 2017 ja Ilmiömäinen julkinen hallinto -keskustelualoite julkistettiin elokuun lopussa.

Keskustelualoitteen toimeenpanosuunnitelma valmistuu vuoden 2019 alussa.

Ajankohtaista

Taustoja ja tulevaisuuskuvia täältä.

Ota yhteyttä!

Mistä on kyse?