VUODEN 2009 KUNTALIITOSKUNTIEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA PALVELUTOIMINTA VUOSINA 1997 – 2006

Tutkimuksessa tarkastellaan vuonna 2009 kuntaliitoksen toteuttaneiden kuntien taloudellista kehitystä ja palvelutoimintaa vuosina 1997 – 2006 kuntien tilinpäätöstietojen ja muun aineiston valossa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, poikkeavatko kuntaliitoskunnat tilastollisilla mittareilla niistä kunnista, jotka eivät tähän mennessä ole päättäneet kuntaliitoksesta. Vertailuryhmään valitaan mahdollisimman samanlaisia kuntia kuin kuntaliitoskunnat.  Ohjelman aikana on tarkoitus seurata vuoden 2009 kuntaliitoskuntien taloudellista kehitystä eli onko kuntaliitoksella ollut taloudellisia vaikutuksia ja vaikutuksia kuntien palvelutuotantoon.

Tutkimuksen toteuttaa Sitran toimeksiannosta Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, missä tutkimusta johtaa tutkimusprofessori Aki Kangasharju.

Lisätietoja:

Aki Kangasharju, tutkimusprofessori, VATT, puh. 040 304 5578