VUOROVAIKUTTEINEN VIESTINTÄ JA AKTIVOINTI

Maamerkit-ohjelman tavoitteena on tukea moniäänisyyttä ja monikeskeisyyttä niin virtuaalisissa kuin fyysisissä ympäristöissä. Vuorovaikutteisen viestinnän tavoitteena on rakentaa verkostojen sisäistä luottamusta ja luoda pohjaa konkreettiselle toiminnalle ja osallistumiselle niin virtuaalisissa ympäristöissä kuin reaalimaailmassa, ajasta ja paikasta riippumatta.  

Tavoitteena on luoda uusia toimintaympäristöjä ja kanavia sekä tavoittaa maaseudun uudistamiseen liittyviä uusia näkijöitä ja tekijöitä. Lähtökohtana on näkemys siitä, että  muutos ja tulevaisuuden maaseutuun liittyvät merkitykset ja sisällöt luodaan yhdessä tulevaisuuden näkijöiden, tekijöiden ja laajempien verkostojen kanssa.  

Hanke on käynnistetty 5.1.2010 ja se kestää koko ohjelman ajan. 

Syksyllä 2010 kumppaninamme on ollut Jarno M. Koponen, jonka raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä   

Maamerkit verkossa

Facebook 
Twitterissä 
Slideshare 
Scribd