WIKIHALLITUSOHJELMA

Ote Demos Helsingin ja Ajatuspaja e2:n julkaisemasta “Seitsemän kertaa demokratia – Samoilla lauteilla 2010” -raportista (2010). Alkuperäisteos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi lisenssillä.
 
Seuraavien eduskuntavaalien jälkeen julkaistava vaihtoehtoinen hallitusohjelma on kansalaisten yhteinen voimannäyttö: joukko ihmisiä rakentaa politiikan agendaa neljäksi vuodeksi linjaavan ohjelman. Vertailukohtana on samaan aikaan Säätytalolla rakennettava virallinen hallitusohjelma.
 
Wikihallitusohjelman tekevät yhteisistä asioista ja vaikuttamisen uusista muodoista kiinnostuneet ihmiset yhdessä. Pääsy on kaikille vapaa. Wikihallitusohjelma pyrkii todistamaan joukkoälyn käyttökelpoisuuden tuottamalla uskottavan ja vertailukelpoisen hallitusohjelman poliittiseen päätöksenteon ammattilaisista riippumatta.
 
Joukkoäly ja avoimesti kaikkien käytettävissä olevat ratkaisut eivät ole uusi asia. Wikipedian kaltaisista esimerkeistä tiedämme, kuinka massojen osaamisen ja innostuksen yhdistäminen helposti lähestyttävällä alustalla tuottaa sekä laadukasta että laajaa tietoa. Tämän havainnon kääntäminen vakiintuneeksi toimintamalliksi, jossa politiikka ja hallinto hyödyntävät joukkoälyä säännöllisesti, edellyttää näkyvää ja konkreettista avausta.
 
Suomalaiset haastetaan mukaan tekemään kansallista malliesimerkkiä ja näyttämään suuntaa muulle maailmalle. Laajan ihmisjoukon laadukkaasti valmistelema wikihallitusohjelma osoittaa, ettei joukkoälyn soveltamisessa avoimeen yhteiskuntaan ole rajoja. Wikihallitusohjelman toteuttamista lähdetään selvittämään Sauna-kurssilaisten yhteisin voimin.