WOMENTO – KOULUTETTUJEN MAAHANMUUTTAJANAISTEN MENTOROINTIVERKOSTO

Hankkeen yhteistyökumppanina on Väestöliitto.

Pilottihanke Naisten mentoriverkosto Womento aloitti toimintansa Väestöliitossa tammikuun alussa 2011. Hankkeen tavoitteena on kehittää Suomeen soveltuva koulutettujen maahanmuuttajanaisten mentorointiverkosto, joka perustuu vapaaehtoisten mentoriparien toimintaan. Pilottivaiheen aikana tavoite on muodostaa 15-20 mentoriparia. Womenton toimintamallin rakentamisen yhteydessä on tutustuttu mm. tanskalaisen Kvinfon mentorointiverkoston toimintaan.

Lokakuun 2011 loppuun mennessä hankkeessa on muodostettu 13 aktori-mentori-paria sekä annettu heille valmennusta ja tukea. Maahan muuttaneiden naisten tukemisesta kiinnostuneiden vaikuttajanaisten verkostoa on laajennettu ja järjestetty heille tilaisuuksia. Hanketta on esitelty laajasti tiedotusvälineissä.

Pilottihanke on sujunut odotusten mukaisesti. Aktorien ja mentorien etsiminen ja sovittaminen yhteen on onnistunut. Womento on saanut runsaasti myönteistä julkisuutta.

Ota yhteyttä

ihmiset
Helena Mustikainen
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous