YHDEN KLIKKAUKSEN YHDISTYS

Ote Demos Helsingin ja Ajatuspaja e2:n julkaisemasta “Seitsemän kertaa demokratia – Samoilla lauteilla 2010” -raportista (2010). Alkuperäisteos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi lisenssillä.

 

Oneclickorgs.com on englantilaisen ajatuspajan alulle laittama avoimen lähdekoodin verkkoalusta, joka tarjoaa erilaisille ryhmille automaattisen päätöksentekorakenteen. Yhden klikkauksen yhdistys -alusta on One Click Orgs -mallin suomalainen sovellus, joka mahdollistaa yhdistyksen perustamisen ja pyörittämisen yhdellä verkkoalustalla. Alusta tarjoaa ryhmille valmiit säännöt ja virallisen yhdistysrakenteen, jäsenrekisterin, äänestysjärjestelmän sekä päätösten automaattisen kirjaamisen.

 

Suomessa asioiden tekeminen yhdessä edellyttää yleensä rekisteröidyn yhdistyksen perustamista. Erotuksena kaveriporukasta vasta rekisteröity yhdistys voi perustaa pankkitilin, saada luvan rahankeräykseen tai vuokrata sopimusosapuolena tiloja. Ilman rekisteröimistä vastuu ei jakaudu, vaan yksittäiset ihmiset ovat vastuussa yhdessäkin tehdyistä päätöksistä. Yhdistyksen perustaminen hoituu jo nyt verrattain helposti Patentti- ja rekisterihallituksen internet-sivuilla. Rekisteröitymisen jälkeinen toiminta ja päätöksenteko jäävät kuitenkin vielä järjestön keskushenkilöiden harteille. Näiden ihmisten jättäytyessä pois järjestöjen toiminnasta katoaa usein myös niiden yhteinen muisti.

Yhden klikkauksen yhdistyksen tavoitteena on helpottaa ryhmän jäsenten osallistumista päätöksentekoon ilman ylimääräistä byrokratiaa. Suomessa malli rakentuu Patentti- ja rekisterihallituksen elektronisen rekisteröitymisen mahdollistavan alustan päälle. Helpon rekisteröitymisen ohella Yhden klikkauksen yhdistyksiä tuetaan tarjoamalla niille automaattinen sähköinen jäsenrekisteri ja jäsendemokratiaa tukeva helppo päätöksentekoalusta.