YHTEISKUNNALLINEN YRITYSTOIMINTA HYVINVOINTISEKTORILLE

Kunnat ja/tai kolmas sektori voisivat perustaa osuuskuntia tai osakeyhtiöitä, jotka tuottaisivat ikäihmisten palveluja. Osakeyhtiöillä olisi yleishyödyllinen tarkoitus, eivätkä ne välttämättä jakaisi osinkoja, vaan voitto käytettäisiin toiminnan kehittämiseen. Paras ratkaisu olisi se, että näitä yrityksiä omistaisivat kuntien lisäksi kolmannen sektorin toimijat, esim. yhdistykset ja seurakunnat, jotka jo nyt toimivat osana ikäihmisten palvelutuotantokokonaisuutta.
 
Tämä yhteistyö sopisi hyvin yhteisen aatteellisen pohjan vuoksi. Kolmas sektori voisi yhdistää vapaaehtoistoiminnan suoraan osaksi yrityksen toimintaa. Tämä lisäisi omistuksen lisäksi osallisuutta. Sama toimintatapa sopii myös terveydenhuoltopalveluihin.
 
Terho Sirviö