YLIOPISTOJEN KOLMAS TEHTÄVÄ

Tavoitteet

Yliopistojen perinteisten tehtävien – perustutkimuksen ja ylimmän opetuksen – ohella on alettu puhua yliopistojen ”kolmannesta tehtävästä” eli ympäröivän yhteiskunnan palvelemista. Sitran käynnistämä hankkeessa kerättiin yhteen alan tutkijoita, päätöksentekijöitä ja yritysmaailman edustajia pohtimaan yliopistojen kolmannen tehtävän tuomia haasteita ja mahdollisuuksia.  

Tulokset

Hankkeen analysointivaihe toteutettiin asiantuntijoiden työpajatyöskentelynä, jonka tuloksia käsiteltiin päätöksentekijöille järjestetyssä työseminaarissa.

Hankkeen tuloksena syntyi Yliopistojen kolmas tehtävä? -julkaisu. Julkaisussa painotetaan yliopiston eri toimintojen samanaikaista ja tasapainoista kehittämistä. Myös johtaminen vaatii nykyistä strategisempaa otetta.

Yritykset haluavat yliopistoista osaajia innovaatioiden sijaan. Koulutuksen laadun varmistaminen onkin yliopistojen yhteiskunnallisen vaikuttamisen tärkein tehtävä. Kärkiyritykset odottavat yliopistoilta ennen kaikkea korkeatasoista, strategista perustutkimusta.

Lukuisat kotimaiset ja kansainväliset esimerkit osoittavat, että korkeatasoinen tutkimus ja opetus sekä aktiivisuus tulosten kaupallistamisessa pikemminkin vahvistavat kuin heikentävät toisiaan.

Tekijät

Hanketta hallinnoivat Professia Oy ja tohtori Kari Kankaala.    

Julkaisu

Yliopistojen kolmas tehtävä? K. Kankaala, E. Kaukonen, P. Kutinlahti, T. Lemola, M. Nieminen, J. Välimaa Helsinki 2004, Edita Publishing Oy