YMPÄRISTÖALAN ENNAKOINTI

Sitran Ympäristöohjelman ennakointiprosessissa haettiin uusia avauksia ja kartoitettiin tulevaisuuden heikkoja signaaleja. Ympäristöohjelman ennakointitoiminta käynnistyi syksyllä 2005 pidetyllä seminaarilla ja ympäristöteknologian ennakointia koskevan taustaselvityksen laatimisella. Vuonna 2006 ennakointityö jatkui osana kansallista ennakointiverkostoa. Tällöin ympäristöalan teemaryhmä keskittyi tulevaisuuden megatrendien ja heikkojen signaalien tunnistamiseen. Ennakointityö jatkui strategiaprosessina, jossa laadittiin helmikuussa 2007 julkistettu kansallinen ympäristöliiketoiminnan toimintasuunnitelma. Vuonna 2007 työryhmän kenttään otettiin mukaan myös energia-asiat. Työssä keskityttiin erityisesti ennakointitiedon hyödyntämiseen ja levittämiseen sidosryhmille.    

Ympäristöalan ennakointi siirtyi ympäristöministeriön vetovastuulle syksyllä 2007. Sitra jatkaa kansallisen ennakointiverkoston koordinoijana.  

Lataa hankkeessa toteutetut julkaisut ja raportit:

Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin – Kansallisen ennakointiverkoston ympäristö ja energia teemaryhmän yhteenvetoraportti keväältä 2007 (pdf)»
Cleantech Finland – ympäristöstä liiketoimintaa (pdf)»
Ympäristöalan ennakointi – yhteenveto kevään 2006 työpajoista (pdf)»
Ympäristöteknologian ennakointi – Taustoja ja puheenvuoroja (pdf) »