YMPÄRISTÖALAN LIIKETOIMINTA- JA RAHOITUSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN: FENEX-HANKE

Hankkeen tavoitteena oli kehittää ympäristöalan yritysten liiketoiminta- ja rahoitusosaamista sekä edistää viennin kasvua.    

Hankkeessa mm. laadittiin selvitys alan toimintaympäristöstä luotiin ympäristöalalle uusia liiketoimintamalleja ja rahoitusmekanismeja valituilla markkina-alueilla haettiin konkreettisia pilotointikohteita liiketoimintakonseptien kehittämiseksi.

Lataa tutkimusraportti (pdf, suomeksi) >