YMPÄRISTÖLIIKETOIMINNAN MÄÄRITTELY JA TILASTOJÄRJESTELMÄN LUOMINEN

Ympäristöliiketoiminnan vaihtelevista rajauksista ja määrittelyistä johtuen alan hahmottaminen ja sen kehityksen seuraaminen on ollut vaikeaa. Hankkeessa määriteltiin ala ja luotiin pohjaa sen tilastoinnille laatimalla ehdotus ympäristöliiketoiminnan seurantajärjestelmäksi. Seurantajärjestelmän avulla voidaan arvioida ympäristöliiketoiminnan laajuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä.

Nykyisten määritelmien pohjalta hankkeessa tehtiin Suomeen sopiva ympäristöliiketoiminnan ja osaklustereiden luokitus. Käytettävissä olevien lähdetietokantojen avulla laadittiin ympäristöyritysten perustietokanta, jossa on noin 3 500 yritystä. Lisäksi hankkeessa toteutettiin ympäristöalan yrityksille suunnattu testikysely, jolla selvitettiin liiketoiminnan laajuutta ja kasvunäkymiä.

Ympäristöliiketoiminnan määrittely ja tilastollinen seuranta -raportti on ilmestynyt Etlan Keskusteluaiheita-sarjassa (No. 1019). Lataa raportti (pdf) »