YMPÄRISTÖLIIKETOIMINNAN TILASTOINNIN VALMISTELUHANKE

Hankkeessa valmistellaan säännönmukaisen ympäristöliiketoiminnan tilastoinnin aloittamista Suomessa. Ympäristöliiketoiminta on kasvava ala sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Alaa ei kuitenkaan hahmoteta selkeästi, koska sitä ei olla määritelty erillisenä toimialana vaan se kytkeytyy useiden eri toimialojen toimintaan. Ympäristöliiketoiminnan selkeä, kansainvälisiin suosituksiin pohjautuva  määritelmä ja tilastointijärjestelmän kehittäminen edistäisi alan seuraamista ja kansainvälistä vertailukelpoisuutta.  

Hanke on jatkoa ympäristöliiketoiminnan määrittely ja tilastojärjestelmän luominen –hankkeelle. Hankkeessa pyritään luomaan valmiudet aloittaa ympäristöliiketoiminnan pysyvä tilastointi Tilastokeskuksessa Hankkeen tarkoituksena on suunnitella ympäristöliiketoiminnan pysyvän tilastoinnin sisältö, organisointi ja puitteet. Tilastointi on määrä aloittaa vuonna 2008.