YMPÄRISTÖYRITYSTEN VENÄJÄ-VERKOSTOT

Sitran Ympäristö- ja Venäjä-ohjelmien käynnistämän hankkeen tarkoituksena on nopeuttaa suomalaisten ympäristöteknologiayritysten kansainvälisen toiminnan aloittamista ja kasvua Venäjällä sekä luoda edellytyksiä osallistua valittujen toimialojen projekteihin ja PPP-hankkeisiin. Tämä tapahtuu kokoamalla Venäjän markkinoista kiinnostuneiden veturiyritysten ja pk-yritysten toimialaverkostoja, joille annetaan koulutusta Venäjän markkinoista ja etabloitumisesta.

Verkostot pyrkivät aluksi selvittämään markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia, luomaan kontakteja potentiaalisiin partnereihin ja venäläisiin päättäjiin. Näiden toimenpiteiden avulla pyritään pääsemään kiinni konkreettisiin hankkeisiin ja mahdollisesti myös etabloitumaan yhteisiin toimitiloihin.  

Hankkeessa muodostetaan yritysklusterit energia- ja jätehuoltoalueille. Hankkeen suunniteltu kesto on vuoden 2007 loppuun saakka.