YRITYSKANSALAISUUS ESIIN

Yritysten toimintaympäristöön vaikuttavat tekijät ovat usein monitahoisia. Yhden mallin sovittaminen kaikille sopivaksi ei ole tarkoituksenmukaista.  Käytävät keskustelut ja mielipiteenmuokkaus tapahtuu verkkoympäristössä asiakohtaisesti kohdennettujen kysymysten avulla.

Annukka Mickelsson