ihmiset

Anna Häggman

Kehittäjä, Kokeilukeskus, Opetushallitus

Anna Häggman työskentelee kehittäjänä Kokeilukeskuksessa, joka on Opetushallituksessa sijaitseva kokeilu-, kehittämis- ja innovaatioyksikkö. Kokeilukeskuksen tavoitteena on erilaisten kokeilujen ja yhteiskehittämisen avulla löytää uusia välineitä ja tapoja koulutuksen kehittämiseen, tuottaa tietoa päätöksentekoon ja tukea varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintakulttuurin uudistumista.