ihmiset

Anna Välimaa

Asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko

Kuka?

Anna Välimaa työskentelee asiantuntijana Uudistuva päätöksenteko -projektissa, joka vauhdittaa julkisen päätöksenteon kehittämistä kohti siilotonta yhteistoimintaa. Tavoitteena on vahvistaa edustuksellisen demokratian uudistumiskykyä, päätöksentekoprosessien läpinäkyvyyttä ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Työssään Anna keskittyy erityisesti edistämään projektin sidosryhmätyötä sekä tuottamaan yhteistyökumppaneiden kanssa prosessien uudistamista tukevaa faktatietoa. Annaan kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos haluaa lisää tietoa Uudistuva päätöksenteko -projektin sisällöistä.

Mitä?

Anna työskenteli vuosina 2018-2021 Sitran Osaamisen aika – Elinikäisestä oppimisesta kilpailukykyä ja hyvinvointia -projektissa, jonka tavoitteena oli tukea yhteiskunnallisia toimijoita Suomessa elinikäisen oppimisen kehittämiseksi. Kansainvälistä työkokemusta Annalla on niin politiikan, pohjoismaisen yhteistyön, kulttuurin kuin viestinnänkin parissa. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri.

Häh?

Anna soittaa kitaraa ja laulaa punkbändissä. Humanisti ja elon ilon pohdiskelija viihtyy parhaiten raikkaassa ulkoilmassa, hiihtämässä, retkiluistelemassa, vaeltamassa tai uimassa avovesissä. Annan lempipaikkoja Suomessa ovat nykyisen kotikaupungin Helsingin lisäksi pohjoinen Tornionlaakso sekä eteläinen saaristo.