ihmiset

Annika Ranta

Organisaatiokonsultti, Humap Consultation Oy

Annika Ranta (KM) on organisaatiokonsultti (FINOD), Humap Partner, digikytkijä, ryhmädynamiikan observoija, systeeminen arkeistaja, business coach ja energisoija Humapilla.

Hänen missionsa on auttaa ja haastaa organisaatioita ja verkostoja rakentamaan tuottavaa, hyvinvointia tukevaa ja inspiroivaa työelämää. Tällaisessa työelämässä osataan luoda ja johtaa strategista toimintaa ja osallisuutta synnyttävää yhteistyökulttuuria.