ihmiset

Arto O. Salonen

Tutkimusjohtaja, dosentti

Arto O. Salosen tutkimusorientaatio on tieteidenvälinen ja tulevaisuussuuntautunut. Hän haluaa saada selville, kuinka hyvää elämää voitaisiin tavoitella kansalaisina ja yhteiskuntana siten, että tulevilla sukupolvilla olisi hyviä syitä olla meistä ylpeitä. Salonen toimii Metropoliassa tutkimusjohtajana. Hän on yhteiskuntatieteellisen ja kauppatieteellisen tiedekunnan dosentti Itä-Suomen yliopistossa, ja kasvatustieteellisen tiedekunnan dosentti Helsingin yliopistossa. Hänen kotisivunsa löytyvät osoitteesta www.artosalonen.com.