ihmiset

Eeva Ruokonen

Eeva Ruokonen on Kaivosteollisuus ry:n (aiemmin Kaivannaisteollisuus ry) puheenjohtaja ja Talvivaara Kaivososakeyhtiön kestävän kehityksen johtaja.