ihmiset

Essi Aarnio-Linnanvuori

Ympäristökasvatuksen asiantuntija, WWF Suomi

Essi Aarnio-Linnanvuori työskentelee WWF:llä ympäristökasvatuksen asiantuntijana. Hän väitteli äskettäin filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistosta aiheenaan ”Ympäristö ylittää oppiainerajat : Arvolatautuneisuus ja monialaisuus koulun ympäristöopetuksen haasteina”. Aarnio-Linnanvuori haluaa kehittää kokonaisvaltaista ilmasto- ja ympäristökasvatusta, jossa tuetaan lasten ja nuorten kasvua aktiivisiksi ympäristökansalaisiksi.