ihmiset

Harri Jalonen

yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu, tieto- ja innovaatiojohtamisen dosentti, Tampereen ja Vaasan yliopisto

Harri Jalonen on yliopettaja ja arvonluonnin uusia muotoja ja alustoja tarkastelevan tutkimusryhmän johtaja Turun ammattikorkeakoulussa sekä tieto- ja innovaatiojohtamisen dosentti Tampereen ja Vaasan yliopistoissa.