ihmiset

Janne Kaisto

Oikeustieteiden tiedekunnan professori, Lapin yliopisto

Janne Kaisto toimii varallisuusoikeuden professorina Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa. Hän on perehtynyt laajasti yksityisoikeuden eri lohkoihin, muun muassa sopimusoikeuteen. Laki ja moderni teknologia, erityisesti lohkoketjut ja ”smart contracts”, on yksi hänen tämänhetkisistä tutkimusintresseistään.