ihmiset

Jari Kaivo-oja

HTT, YTM Jari Kaivo-oja on tutkimusjohtaja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. Hän on sekä Helsingin että Lapin yliopiston dosentti. Tällä hetkellä hän on Euroopan Komission Horisontti 2020-ohjelman tutkija EUFORIE – ja RISCAPE-hankkeissa. Hän toimii myös Suomen Akatemian tutkijana EL TRAN-konsortiossa ja EAKR-projektissa TRY OUT!-projektissa. Jari Kaivo-oja on toiminut tieteellisenä arvioitsija Marie Skłodowska-Curie Fellowship-ohjelmassa, Horisontti 2020-ohjelmassa, Puolan tiedekeskuksessa sekä lukuisissa tieteellisissä journaaleissa.

Mistä on kyse?