ihmiset

Johanna Niemistö

erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Johanna Niemistö työskentelee erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kulutuksen ja tuotannon keskuksessa, luonnonvarojen kestävä käyttö -tutkimusryhmässä. Tutkimusyksikkö edistää hiilineutraalia kiertotaloutta sekä kestävää biotaloutta arvioimalla tuotteiden ja palveluiden ympäristönäkökohtia koko elinkaari huomioon ottaen.