ihmiset

Jyri Seppälä

Jyri Seppälä on toiminut vuodesta 2010 Suomen ympäristökeskuksen kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtajana ja professorina. Hänen tieteellinen työnsä on perustunut erilaisten tuote- ja palvelujärjestelmien ekotehokkuusarvioihin ja elinkaariarvioinnin ympäristövaikutusarviointimenetelmien kehittämiseen.