Siirry suoraan sisältöön

Jyri Seppälä

Johtaja, Suomen ympäristökeskus

Professori Jyri Seppälä toimii Suomen ympäristökeskuksen kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtajana. Hän on tehnyt tieteellisen työnsä tuotteiden ja palveluiden elinkaariarviointien parissa, joissa erilaiset tuotanto- ja kulutussektorien ilmasto- ja kestävyystarkastelut ovat näytelleet keskeistä osaa. Hän on ollut lukuisten laajojen hankkeiden vastuullinen johtaja ja osallistunut erilaisiin lainsäädännön valmistelua tai toimeenpanoa tukeviin työryhmiin sekä tuottanut näihin tarvittavaa tausta-aineistoa. Hän on muun muassa Kohti hiilineutraali kuntaa (HINKU) –hankkeen vastuullinen johtaja ja  kansallisen ilmastopaneelin jäsen.

Mistä on kyse?