ihmiset

Jyri Seppälä

Johtaja, Suomen ympäristökeskus

Professori Jyri Seppälä toimii Suomen ympäristökeskuksen kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtajana. Hän on tehnyt tieteellisen työnsä tuotteiden ja palveluiden elinkaariarviointien parissa, joissa erilaiset tuotanto- ja kulutussektorien ilmasto- ja kestävyystarkastelut ovat näytelleet keskeistä osaa. Hän on ollut lukuisten laajojen hankkeiden vastuullinen johtaja ja osallistunut erilaisiin lainsäädännön valmistelua tai toimeenpanoa tukeviin työryhmiin sekä tuottanut näihin tarvittavaa tausta-aineistoa. Hän on muun muassa Kohti hiilineutraali kuntaa (HINKU) –hankkeen vastuullinen johtaja ja  kansallisen ilmastopaneelin jäsen.

Mistä on kyse?