ihmiset

Lauri Vaara

Pedagoginen asiantuntija, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT