ihmiset

Mari Möttönen

Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)