ihmiset

Martin Brandt

Diplomiekonomi Martin Brandt on ollut Saksalais-Suomalaisessa Kauppakamarissa vuodesta 2006 lähtien ja toimii siellä projektipäällikkönä sekä liikeyhteyspalvelujen varajohtajana. Hänen toimintakenttäänsä kuuluu mm. vienti- ja toimialahankkeiden organisointi ja toteutus Suomessa ja Saksassa.