ihmiset

Merja Alanko-Turunen

Yliopettaja

työskentelee yliopettajana Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ja oli kaksi kuukautta työnkierrossa Sitrassa syksyllä 2014.